Правилници

 1. Стратегия и план за развитие на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" за периода 2021-2026 г.
 2. Правилник за дейността на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" през учебната 2023-2024 г.
 3. Правилник за вътрешния ред в несамостоятелно общежитие за учебната 2023-2024 г.
 4. Годишен план на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за учебната 2023-2024 г.
 5. Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023-2024 г.
 6. Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023-2024 г.
 7. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 - 2023 г.
 8. Единни училищни правила за поведение и ценности, свързани с превенцията на насилието и създаване на сигурна образователна среда в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, гр. Свищов
 9. Етичен кодекс - 2023-2024 г.
 10. Етичен кодекс на работещите с деца
 11. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
 12. Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon