Featured

Алекови награди за есе и плакат във Велинград

Преподавателите на нашата гимназия Йонка Петрова и Милен Игнатов бяха гости на патронния празник на ПГИТ "Алеко Константинов" - Велинград. В празничните дни (8-10.05.2024 г), свързани с патронния празник, те посетиха бинарни уроци в ПГИТ "Алеко Константинов" - Велинград по УП "Термални процедури и специализирана техника" и "Чужд език по професията - немски" и по УП "Допълнителни дейности в туризма" и "Чужд език по професията - английски". Ученици от СПГ "Алеко Константинов" участваха в конкурси за есе и плакат по случай Алековия празник. Нашите възпитаници Атанас Каишев от XI клас и Йорданка Генева от X клас се отличиха с достойните втори места в упоменатите категории. На патронния празник на Велинградската гимназия нашите преподаватели получиха с благодарност съответните грамоти на нашите ученици. В ден като този (10.05.2024 г.) е важно се отдава дължимото на Щастливеца. За своята България работи и пише той - остро е перото му, когато трябва да осъди обществените порядки след Освобождението, силна обич струи във всеки негов ред, вдъхновен от красотата на родната природа. От такова отношение към българското имаме нужда и днес. Алеко е нашият нравствен ориентир, мерилото ни за това как да живеем и да бъдем полезни на другите и на страната си.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon