Графици за изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО)

Съобщение за изпитите за ученици в СФО - редовна изпитна сесия март 2021/2021г.

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение -  сесия март 2021/2021г.

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия април, втора редовна сесия за учебната 2018/2019 година

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия декември, първа редовна сесия за учебната 2018/2019 година

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия април, втора редовна сесия за учебната 2017/2018 година

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия декември, първа редовна сесия за учебната 2017/2018 година

Изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение на сесия май, І поправителна за ХІІ клас за учебната 2015/2016 година