Сдружение "Училищно настоятелство при СПГ "Алеко Константинов"" - гр. Свищов
ул. "Искър" №19, гр. Свищов п.к.5250, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Отчетно-изборно събрание - 22.06.2021

На 21.06.2021г. се проведе общо събрание - отчет на УС и КС на УН; ОС избра 7 (седем) членен управителен съвет:

Управителен съвет на УН  -
Сребрина Йовкова Лилова - председател на УС,
Миглена Момчилова Рашева - член,
Еленка Асенова Николаева - член,  
Кристина Велизарова Лазова - член,  
Татяна Любомирова Василева - член,  
Константин Георгиевич Байрактаров - член,
Галя Стефанова Недялкова - член.
Контролен съвет на УН –
Ивелина Великова Енчева - председател на КС,
Виолета Цветанова Костова - член,
Цветелина Иванова Лефтерова - член.

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство тук

Устав на училищното настоятелство

УСТАВ

на Училищно настоятелство при Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов“ – град Свищов

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. “Сдружение с нестопанска цел, Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов“ – град Свищов, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

( ЗЮЛНЦ ).

Чл.2. Сдружението се учредява за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.3. Сдружението е доброволна, независима и неполитическа организация.

Чл.4. Седалище и адрес: гр. Свищов, ул. “Искър“ 19

Чл.5. Сдружението развива дейността си в съответствие с действащото в Република България законодателство и  настоящия Устав.

Чл.6. Сдружението не е ограничено със срок на съществуване или друго прекратително условие.

Чл.7. Сдружението може да членува в сродни национални и международни организации;

Чл.8. Наименование : Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “Училищно настоятелство при Свищовска професионална гимназия“Алеко Константинов“ – град Свищов“

Отчетно-изборни събрания

На 15.01.2007г. се проведе първо общо събрание - отчет на УС и на КС.

На 13.01.2009г. се проведе второ общо събрание, което избра 7 (седем) членен управителен съвет:
1. Зорница Минчева - Председател на УС
2. Минко Николов - Зам.-председател на УС
3. Искра Гайдарова - член
4. Разие Гьолбунарла - член
5. Галя Катранджиева - член
6. Славко Данаилов - член
7. Йордан Лунчев - член
Събранието избра членове на Контролния съвет (КС):
1. Станка Койнова - Председател на КС
2. Веска Николова - член
3. Янка Михайлова - член

На 12.01.2011г. се проведе трето общо събрание, което избра 7 (седем) членен управителен съвет:
1. Зорница Минчева - Председател на УС
2. Минко Николов - Зам.-председател на УС
3. Искра Гайдарова - член
4. Разие Гьолбунарла - член
5.  Галя Катранджиева - член
6. Славко Данаилов - член
7. Йордан Лунчев - член
Събранието избра членове на Контролния съвет (КС):
1. Станка Койнова - Председател на КС
2. Янка Михайлова - член
3. Лиляна Манова - член
В момента членовете на Настоятелството са 45 (четирдесет и пет).

Учредяване на УН

Сдружение "Училищно настоятелство при Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов" - ул. "Искър" №19


На 09.11.2004г. е проведено учредително събрание на Сдружението с нестопанска цел. Присъстваха 30 души. Събранието с мнозинство избра Управителен съвет (УС), който се състои от 7 (седем) души:
1. Зорница Минчева - Председател на УС
2. Минко Николов - Зам.-председател на УС
3. Искра Гайдарова - член
4. Денка Василева - член
5. Мелиха Стижарлиева - член
6. Славко Данаилов - член
7. Йордан Лунчев - член
Събранието избра членове на Контролния съвет (КС):
1. Станка Койнова - Председател на КС
2. Веска Николова - член
3. Янка Михайлова - член

Контакти:
Сдружение "Училищно настоятелство при Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов"
ул. "Искър" №19
гр. Свищов п.к.5250
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
GSM: 0885878865 - З. Минчева

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon