Свободни места за ученици

Свободни места за ученици за 2023/2024 учебна година

Клас  Група Професия / Специалност Свободни места
VIIIа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 1
VIIIа 2 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост / Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 1
VIIIб 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 2
VIIIб 2 Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника 3
IXа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 12
IXб 1 Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 4
IXб 2 Техник на електронна техника / Промишлена електроника 8
IXв 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 4
IXв 2 Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника 5
1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 0
2 Техник на енергийни съоръжения и инсталации / Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна  5
1 Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 6
2 Техник по комуникационни системи / Телекомуникационни системи 5
1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 1
2 Оператор в производството на облекло / Производство на облекло от текстил 8
XIа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 1
XIа 2 Техник-технолог в дървообработването / Мебелно произвидство 8
XIб 1 Ресторантьор / Кетъринг 5
XIб 2 Техник на компютърни системи / Компютърна техника и технологии 4
XIв 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 4
XIв 2 Електромонтьор / Електрообзавеждане на производството 7
XIIа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника -
XIIа 2 Техник на енергийни съоръжения и инсталации / Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна  -
XIIб 1 Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения -
XIIб 2 Техник на компютърни системи / Компютърна техника и технологии -
XIIв 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки -
XIIв 2 Оператор в производството на облекло / Производство на облекло от текстил -

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon