Свободни места за ученици

Свободни места за ученици за 2023/2024 учебна година

Клас  Група Професия / Специалност Свободни места
VIIIа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 1
VIIIа 2 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост / Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 4
VIIIб 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 1
VIIIб 2 Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника 6
IXа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 13
IXб 1 Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 2
IXб 2 Техник на електронна техника / Промишлена електроника 8
IXв 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 4
IXв 2 Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника 5
1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 0
2 Техник на енергийни съоръжения и инсталации / Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна  7
1 Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 7
2 Техник по комуникационни системи / Телекомуникационни системи 4
1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 0
2 Оператор в производството на облекло / Производство на облекло от текстил 7
XIа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 1
XIа 2 Техник-технолог в дървообработването / Мебелно произвидство 8
XIб 1 Ресторантьор / Кетъринг 2
XIб 2 Техник на компютърни системи / Компютърна техника и технологии 5
XIв 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 6
XIв 2 Електромонтьор / Електрообзавеждане на производството 5
XIIа 1 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника 0
XIIа 2 Техник на енергийни съоръжения и инсталации / Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна  8
XIIб 1 Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 4
XIIб 2 Техник на компютърни системи / Компютърна техника и технологии 7
XIIв 1 Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки 1
XIIв 2 Оператор в производството на облекло / Производство на облекло от текстил 7