Фризьор

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
КОД: 815010: ФРИЗЬОР – ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ


СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
8150102 Организация и технология на фризьорските услуги – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с познаване на състава и свойствата на препаратите, използвани във фризьорството, умения за техния избор, познаване на пазарните отношения, системите за заплащане на труда и др.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Фризьорът оформя и поддържа прически, бради и мустаци. Той може да се специализира в дамско или мъжко фризьорство. Бръснарят подстригва и бръсне клиента, а фризьорът боядисва, къдри или извършва изправяне на коси, измива, подсушава, сресва косата и оформя прическа. Извършват се и масажи на главата с възстановяващи маски за коса. Някои фризьори използват компютър, с помощта на който чрез специализирани програми правят тест на клиента за подходящ цвят на косата и вид прическа.

Отговорности и задължения – Да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както и да организира и планира трудовата дейност във фризьорския салон, и др.

Възможно работно време – Зависи от организацията, в която фризьорът работи, или при поет частен ангажимент‐ според самото събитие.

Възможни контакти – С клиенти, дистрибутори и производители на апаратура, инструменти и козметични суровини; с работодатели, колеги бръснаро‐фризьори и масажисти.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – Фризьорът упражнява дейността си в салони за красота – на обособени фризьорски работни места; в специализирани фризьорски салони – на обособени работни станции; в търговски обекти и круизни кораби; или предлага услугата по домовете на клиентите. Освен това може да работи и като моден стилист в театър, кино, телевизионно студио или в собствено частно фризьорско студио.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията може да изисква продължително справяне с рутинни ситуации на работното място.

Ресурси, с които трябва да се работи – Основно оборудване и обзавеждане на ателие за мъжко и дамско фризьорство: тоалетка с огледало, плот, столове, подвижни шкафове за материали, и др. Информационни материали: албуми, каталози, постери, специализирани издания, списания. Инструменти: фризьорски ножици, специални ножици, гребени, четки за коса, видове маши за коса, машинки за подстригване, сешоари и др. Материали: шампоани, балсами, маски, бои, оцветители и др., химикали за обработка на косата, стилизиращи продукти, подхранващи и лечебни продукти за коса.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Фризьорски и козметични услуги.

Организации/институции, в които може да се реализира – Във фризьорски салони, фитнес центрове, хотели, санаториуми и други обекти в сферата на услугите и туризма в обществения и частен сектор.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Фризьор
  • Организатор
  • Специалист

Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Фризьор“ може да продължи обучението си за получаване на трета степен на професионална квалификация по същата или друга професия от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професия "Фризьор“ може да продължи обучението си за придобиване четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – Интерес към различните стилове и модни тенденции в отрасъла, комуникативност, коректност, такт, любезност, креативност, естетически вкус, организираност, възможности за импровизация и др.

Необходими знания и умения – При изпълнение на своите професионални задължения фризьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, правилно а преценява и да умее да взема бързо и адекватно решение за избор на най‐подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента. Той трябва да проявява отговорност, комбинативност и дискретност. Предвид спецификата на професията трябва да владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация с клиенти. Добрият външен вид и общата култура са от голямо значение за качественото обслужване на клиентите.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията е завършен VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Материалознание, Рисуване, Технология на специалността, Съвременни тенденции във фризьорството, Хигиена на фризьорството, Организация на работата в студиото за красота, Козметика , Психология и професионална етика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon