График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Теория – 20.05.2024 г. - 8,30 ч.

Практика – 21.05.2024 г. – 13,30 ч.

 

Професия: Оператор в производството на облекло

Специалност: Производство на облекло и текстил

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Теория - 20.05.2024 г. - 8,30 ч.

Практика – 21.05.2024 г. - 13,30 ч.

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Защита на дипломни проекти – част теория

20.05.2024 г., - 14.00 ч.

Част практика – 22.05.2024 г. - 13,30 ч.

 

Професия: Техник на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии

Защита на дипломни проекти – част теория

20.05.2024 г. - 14,00 ч.

Част практика – 21.05.2024 г. - 13,30 ч.

 

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Защита на дипломни проекти – част теория

201.05.2024 г. - 13.30 ч.

Част практика – 22.05.2024 г. - - 13,30 ч.

Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 

Защита на дипломни проекти – част теория

21.05.2024 г. - 9,00 ч.

Част практика – 22.05.2024 г. - 13,30 ч.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon