График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Защита на дипломни проекти – част теория

23.05.2023 г., 13.30 часа

Част практика – 29.05.2023 г., 13 часа

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Защита на дипломни проекти – част теория

22.05.2023 г., 9.30 часа

Част практика – 29.05.2023 г., 9 часа – 1 група

30.05.2023 г.30.05.2023 г. – 14 часа – 2 група

Специалност: Кетъринг

Защита на дипломни проекти – част теория

22.05.2023 г., 16 часа

Част практика – 31.05.2023 г., 14 часа

 

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Теория – 23.05.2023 г. - 8,30 часа

Практика – 31.05.2023 г. – 14 часа

 

Професия: Електротехник

Специалност: Електрически инсталации

Защита на дипломни проекти – част теория

23.05.2023 г., 15 часа

Част практика – 29.05.2023 г., 13,30 часа

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването

Специалност: Мебелно производство

Защита на дипломни проекти – част теория

23.05.2023 г., 13.30 часа

Част практика – 29.05.2023 г. - 13.00 часа и 30.05.2023 г. – 13.00 часа

 

Професия Техник на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии

Защита на дипломни проекти – част теория

22.05.2023 г., 11.00 часа

Част практика – 29.05.2023 г. - 11.00 часа и 30.05.2023 г. – 10.00 часа