Служители

Сийка Георгиева Няголова

Длъжност - Завеждащ, административна служба

 

Илияна Петрова Илиева

Длъжност – Счетоводител

 

Виолета Цветанова Костова
Длъжност
- Домакин – училище

 

Светла Алексиева Райкова
Длъжност
- Домакин - общежитие и стол

 

Кристина Велизарова Лазова
Длъжност -Технически сътрудник

 

Марийка Борисова Христова

Длъжност - Завеждащ учебна работилница

 

Красимир Иванов Антонов

Длъжност - Огняр

 

Емил Иванов Цветанов

Длъжност - Огняр

 

Пламен Давидов Димитров

Длъжност - Пазач-портиер

 

Недялко Димитров Цочев

Длъжност - Пазач-портиер

 

Анка Божинова Георгиева

Длъжност - Хигиенист

 

Диана Илиева Ганева

Длъжност - Хигиенист

 

Разие Шабанова Гьолбунарла

Длъжност - Хигиенист