Featured

Родителска среща по програма "Еразъм+" (1,2 гр.)

На 28.06.2023 г. /сряда/ се проведе родителска среща по повод реализирането на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Eвропейски опит за професионално образование и обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" и във връзка с уточняването начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността с учениците от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професии „Готвач” и „Ресторантьор” (1гр.), и професионално направление "МПС, кораби и въздухоплавателни следства, професия "Техник по транспортна техника" (2гр.). Двете групи ще проведат производствена практика в гр. Римини (Италия) през месец юли. Успех на проекта!

КПУМ

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon